Menneskene

Alexander Hesselberg

Alexander Hesselberg

Daglig leder

E-post: ah@advokatfirmaet-hesselberg.no

Tlf: 33 18 10 02 / 99 49 87 30

Alexander Hesselberg er 6. generasjon daglig leder av Advokatfirmaet Hesselberg AS. Firmaet er landets eldste advokatkontor med sammenhengende drift siden 1832. Det var sønn av Eidsvollsmann Iver Hesselberg som grunnla firmaet – som vi antar var en følge av interesse etter farens grunnlovsarbeid på Eidsvoll.

Alexander Hesselberg overtok driften av advokatkontoret etter sin far i 2005. Firmaet har siden den tid vokst betraktelig, og vårt sakstilfang tilsier at vi fortsatt søker etter nye advokater/advokatfullmektiger. Alexander Hesselberg er sterkt engasjert i næringslivet i Vestfold og Telemark, blant annet ved å ta styreoppdrag for flere bedrifter i regionene – både organisatorisk og innen selskapenes daglige drift. Hesselberg deltar aktivt i drift og utvikling av store selskaper innen reiseliv, eiendom, parkering, bygg og anlegg, arrangement m.fl., og han har gjennom flere år bygget opp særlig god erfaring innen ressurseffektiv forvaltning, forhandlinger etc.

Alexander Hesselberg har gjennom de siste 15 år vært betydelig engasjert i idretten i Vestfold. Han har lang fartstid i både forbunds-, krets- og klubbnivå.

Claus Listerud

Claus Listerud

Advokat

E-post: cl@advokatfirmaet-hesselberg.no

Telefon: 94 09 38 44 / 33 18 10 02

Claus Listerud ble uteksaminert ved Universitetet i Oslo høsten 2001 med master i rettsvitenskap.

Han har lang erfaring fra forsikringsbransjen og har spesialfelt innen fast eiendom, herunder blant annet mangelsaker.

Han har også bred erfaring med generell forsikrings- og erstatningsrett. For øvrig kan Claus Listerud bistå innen de fleste rettsområder.

Roksana Galinska

Roksana Galinska

Advokatfullmektig

E-post: rg@advokatfirmaet-hesselberg.no

Telefon: 33 18 10 02 / 93 43 38 51

Roksana har jobbet som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Hesselberg siden februar 2018. Hun kommer fra Polen og har bodd i Norge i 3 år. Roksana fullførte mastergrad i jus på Universitet i Wroclaw i 2014.

Roksana har praksis fra arbeid ved lagmannsrett og Fylkeskommune i Wroclaw.  Roksana kan bistå både polske og norske klienter.

Roksana rozpoczęła prace w Kancelarii Hesselberg w lutym 2018. Pochodzi z Polski i mieszka w Norwegii od 2 lat. Roksana uzyskała tytuł magistra prawa na Uniwersytecie Wrocławskim w 2014. Roksana może obsługiwać  zarówno polskich i norweskich klientów.

Yasue Lee

Yasue Lee

Advokatfullmektig

E-post: yl@advokatfirmaet-hesselberg.no

Telefon: 99 04 20 18 / 33 18 10 02

Yasue er utdannet jurist, økonom og ingeniør. Hun ble uteksaminert som cand. jur ved Universitetet i Oslo våren 2006 og har jobbet som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Hesselberg AS siden desember 2018.

 • 2018- d.d.     Advokatfirmaet Hesselberg AS, adv. fullmektig
 • 2015- 2018  Rettshjelpsjuristen Yasue Lee, egen virksomhet
 • 2008-2015   Arbeidstilsynet reg. sør, jurist/seniorrådgiver
 • 2007-2008   NAV Forvaltning/Klageinstans, rådgiver
  2006-2007   UDI, Førstekonsulent; asylsaker
 • 2000-2000   Posten, overingeniør/teknisksjef
  1996-1997   Vestfold Fylkeskommune, VSS – prosjektkontor, utstyrsplanlegger
 • 1990-1995   Bærum Sykehus teknisk avdeling, medisinsk teknisk ingeniør
 • 1989-1989   Bildesenteret as, familieforetak
 • 1988-1988   Rank Xerox, salgskonsulent
 • 1985- 1987  Buskerud Sentral Sykehus teknisk avdeling, medisinsk teknisk ingeniør

Yasue har en bred erfaring fra det offentlige både som jurist og ingeniør. Hun tok arbeidsrett som hovedfag og har mange års erfaring fra Arbeidstilsynet. Yasue har også drevet eget virksomhet innen HMS/IK-system og juridisk bistand samt holdt lovpålagte kurs for arbeidsgiver. Hun har tidligere vært styremedlem i Forum for næringsdrivende i Juristforbundet Privat og er medlem av arbeidsgruppen i Styrenettverket i Vestfold.

Yasue bistår både private og bedrifter innenfor de fleste fagområder. Hun arbeider hovedsakelig med arbeidsrett, arv- og familierett og trygderett.