Menneskene


Alexander Hesselberg

Alexander Hesselberg

Daglig leder

E-post: ah@advokatfirmaet-hesselberg.no

Tlf 33 18 10 02 / 99 49 87 30

Mer info om Alexander

Alexander Hesselberg er 6. generasjon daglig leder av Advokatfirmaet Hesselberg AS. Firmaet er landets eldste advokatkontor med sammenhengende drift siden 1832. Det var sønn av Eidsvollsmann Iver Hesselberg som grunnla firmaet – som vi antar var en følge av interesse etter farens grunnlovsarbeid på Eidsvoll.

Alexander Hesselberg overtok driften av advokatkontoret etter sin far i 2005. Firmaet har siden den tid vokst betraktelig, og vårt sakstilfang tilsier at vi fortsatt søker etter nye advokater/advokatfullmektiger. Alexander Hesselberg er sterkt engasjert i næringslivet i Vestfold og Telemark, blant annet ved å ta styreoppdrag for flere bedrifter i regionene – både organisatorisk og innen selskapenes daglige drift. Hesselberg deltar aktivt i drift og utvikling av store selskaper innen reiseliv, eiendom, parkering, bygg og anlegg, arrangement m.fl., og han har gjennom flere år bygget opp særlig god erfaring innen ressurseffektiv forvalting, forhandlinger etc. 

Alexander Hesselberg har gjennom de siste 15 år vært betydelig engasjert i idretten i Vestfold. Han har lang fartstid i både forbunds, krets og klubbnivå.

Per Heiberg

Per Heiberg

Advokat

E-post: ph@advokatfirmaet-hesselberg.no

Telefon: 33 18 10 02 / 91 17 07 92

Mer info om Per

Per Heiberg har bakgrunn som advokat i finansnæringen (bank og forsikring), bygg- og anleggsentreprise samt advokat og rådgivningsvirksomhet.

Han arbeider særskilt med arbeidsrett, distribusjons- og franchiseavtaler, forsikrings- og erstatningsrett, fast eiendoms rettsforhold samt selskapsrettslige spørsmål.

Valon Krasniqi

Valon Krasniqi

Advokatfullmektig

E-post: vk@advokatfirmaet-hesselberg.no

Telefon: 33 18 10 02 / 98 85 72 18

Mer info om Valon

Valon Krasniqi ble ferdig uteksaminert ved Universitet i Tromsø høsten 2014, og har arbeidet som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Hesselberg siden sommeren 2015.

2015-2015: HELP Forsikring

2015-d.d: Advokatfirmaet Hesselberg

Valon bistår både privatpersoner, organisasjoner og næringsdrivende innen flere rettsområder.

Han arbeider hovedsakelig med arbeidsrett, kontraktsrett, fast eiendoms rettsforhold, utledningsrett, barnerett, trygderett og eiendomsmegling – oppgjør.

Valon har tidligere arbeidet som advokatfullmektig i HELP Forsikring. Dette har gitt han erfaring og kompetanse innenfor avhendingsrett.

Siri Bergem

Siri Bergem

Advokat

E-post: sb@advokatfirmaet-hesselberg.no

Telefon: 33 18 10 02 / 97 18 73 16

Mer info om Siri

Siri Bergem ble ferdig uteksaminert ved Universitetet i Bergen våren 2012, og har arbeidet i Advokatfirmaet Hesselberg siden sommeren 2014.

2012 – 2012: Husleietvistutvalget i Oslo

2012 – 2014: Protector Forsikring

2014 – d.d.: Advokatfirmaet Hesselberg.

Siri bistår både private klienter, organisasjoner og bedrifter innenfor de fleste fagområder

Hun har tidligere jobbet som jurist i forsikringsselskapet Protector Forsikring. Dette har gitt henne bred kompetanse innenfor erstatningsrett og personskade. Siri arbeider hovedsakelig med trygderett, arbeidsrett, erstatningsrett og arve- og familierett.

Emma Aanesen

Emma Aanesen

Advokatfullmektig

E-post: ea@advokatfirmaet-hesselberg.no

Telefon: 33 18 10 02 / 90 83 80 11

Mer info om Emma

Emma Cathrine Aanesen har arbeidet som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Hesselberg siden juni 2016. Hun ble ferdig uteksaminert som jurist ved Universitetet i Bergen i 2016, med master i rettsvitenskap.

2016 – d.d.: Advokatfirmaet Hesselberg

I løpet av studietiden har Emma jobbet i Herøya Næringspark AS og som skadebehandler i forsikringsselskapet Gjensidige. Dette har gitt henne kompetanse innenfor erstatningsrett, arbeidsrett og alminnelig kontraktsrett. Emma bistår både private klienter, bedrifter og organisasjoner, og har særlig kompetanse innen arbeidsrett og forsikring.

 

 

 

Justyna Dobrowolska

Justyna Dobrowolska

Advokatfullmektig

E-post: jd@advokatfirmaet-hesselberg.no

Telefon: 33 18 10 02 / 93 43 38 51

Mer info om Justyna

Justyna Dobrowolska har jobbet som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Hesselberg siden april 2013. Hun kommer fra Polen og har bodd i Norge i 4 år. Justyna fullførte mastergrad i juss på Universitet i Gdansk i 2009. I løpet av studietiden jobbet hun 2 år som rådgiver i Juss-Buss i Gdansk. Hun kan bistå både norske og polske klienter.

Justyna Dobrowolska pracuje w Kancelarii Hesselber od kwietnia 2013 roku. Pochodzi z Polski a w Norwegii mieszka od 4 lat. Tytuł magistra prawa uzyskała na Uniwersytecie w Gdańsku. W czasie studiów przez 2 lata udzielała pomocy prawnej w ramach Studenckiej Uniwersyteckiej Poradnii Prawnej w Gdańsku. Justyna moze udzielać pomocy zarówno norweskim jak i polskim klientom

Maren Kristine Nilsen Løvold

Maren Kristine Nilsen Løvold

Advokatfullmektig

E-post: ml@advokatfirmaet-hesselberg.no

Telefon: 33 18 10 02 / 48 05 94 78

Mer info om Maren

Maren K. N. Løvold har jobbet som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Hesselberg AS siden august 2016, og ble ferdig uteksaminert ved Universitetet i Oslo høsten 2013, med master i rettsvitenskap.

 

2016 – d.d.:        Advokatfirmaet Hesselberg AS

2014 – 2016:      NAV Klageinstans

 

Maren bistår både private klienter, organisasjoner og bedrifter innenfor de fleste fagområder. Hun arbeider hovedsakelig med kontraktsrett, selskapsrett, plan- og bygningsrett, arve- og familierett, trygderett og arbeidsrett.

 

Tidligere har Maren jobbet som rådgiver ved NAV Klageinstans. Dette har gitt henne bred erfaring innen trygderett og forvaltningsrett, samt god kunnskap om forvaltningen. Tidligere har hun påtatt seg oppdrag som kreditorutvalgsmedlem, noe som også har gitt henne erfaring innen konkursrett.