Menneskene


Alexander Hesselberg

Alexander Hesselberg

Daglig leder

E-post: ah@advokatfirmaet-hesselberg.no

Tlf 33 18 10 02 / 99 49 87 30

Mer info om Alexander

Alexander Hesselberg er 6. generasjon daglig leder av Advokatfirmaet Hesselberg AS. Firmaet er landets eldste advokatkontor med sammenhengende drift siden 1832. Det var sønn av Eidsvollsmann Iver Hesselberg som grunnla firmaet – som vi antar var en følge av interesse etter farens grunnlovsarbeid på Eidsvoll.

Alexander Hesselberg overtok driften av advokatkontoret etter sin far i 2005. Firmaet har siden den tid vokst betraktelig, og vårt sakstilfang tilsier at vi fortsatt søker etter nye advokater/advokatfullmektiger. Alexander Hesselberg er sterkt engasjert i næringslivet i Vestfold og Telemark, blant annet ved å ta styreoppdrag for flere bedrifter i regionene – både organisatorisk og innen selskapenes daglige drift. Han er blant annet daglig leder i Vestfold Flyplassinvest AS som utgjør den private eierandelen i Torp Sandefjord Lufthavn. I tillegg er han styreleder i Vierli Turistsenter AS og Vierli Eigedom AS som drifter flere skisentre og hotell på Rauland i Telemark. Hesselberg har også styreverv i store selskaper innen eiendom, parkering, bygg og anlegg, arrangement m.m., hvor han deltar aktivt i selskapenes utvikling og drift. Alexander Hesselberg har gjennom de siste 15 år vært betydelig engasjert i idretten i Vestfold. Han har lang fartstid i både forbunds, krets og klubbnivå.

Anders Stub Søtorp

Anders Stub Søtorp

Advokat

E-post: as@advokatfirmaet-hesselberg.no

Telefon: 33 18 10 02 / 92 03 24 14

Mer info om Anders

Anders Søtorp var ferdig jurist våren 2006, med master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen. Han har tidligere jobbet ved Oslo kemnerkontor som juridisk rådgiver/advokatfullmektig, og Langseth Advokatfirma DA i Oslo som advokatfullmektig/advokat. Advokatbevillingen fikk han i mars 2013.

2006 – 2011: Oslo kemnerkontor

2011 – 2013: Langseth Advokatfirma DA

2014 – d.d: Advokatfirmaet Hesselberg

Søtorp bistår både privatpersoner, organisasjoner og næringsdrivende innen flere rettsområder. Han har bred erfaring innen skattebetalingsrett, konkurs, insolvens, restrukturering og gjeldsordning/lemping, styreansvar (erstatning), tvangsfullbyrdelse, pengekrav, panterett, fast eiendom, arv og arveavgift, kontraktsrett og selskapsrett. Han har også erfaring fra arbeid med skiftesaker (dødsbo/ektefelle). Søtorp har fokus på rådgivning, veiledning og kommunikasjon mellom partene, da dette erfaringsmessig vil kunne bidra til at klienten oppnår et ønsket resultat, men samtidig unngår en tidkrevende og kostbar rettslig prosess. Han har erfaring med alternativ tvisteløsning, herunder utenrettslige forhandlinger og rettsmekling, både fra det offentlige og private. Viser det seg at saken ikke er egnet for en minnelig løsning, bistår Søtorp også gjerne i forbindelse med en rettslig prosess. Han har prosedert saker både for det offentlige og private.

Siri Bergem

Siri Bergem

Advokat

E-post: sb@advokatfirmaet-hesselberg.no

Telefon: 33 18 10 02 / 97 18 73 16

Mer info om Siri

Siri Bergem ble ferdig uteksaminert ved Universitetet i Bergen våren 2012, og har arbeidet i Advokatfirmaet Hesselberg siden sommeren 2014.

2012 – 2012: Husleietvistutvalget i Oslo

2012 – 2014: Protector Forsikring

2014 – d.d.: Advokatfirmaet Hesselberg.

Siri bistår både private klienter, organisasjoner og bedrifter innenfor de fleste fagområder

Hun har tidligere jobbet som jurist i forsikringsselskapet Protector Forsikring. Dette har gitt henne bred kompetanse innenfor erstatningsrett og personskade. Siri arbeider hovedsakelig med trygderett, arbeidsrett, erstatningsrett og arve- og familierett.

Justyna Dobrowolska

Justyna Dobrowolska

Advokatfullmektig

E-post: jd@advokatfirmaet-hesselberg.no

Telefon: 33 18 10 02 / 93 43 38 51

Mer info om Justyna

Justyna Dobrowolska har jobbet som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Hesselberg siden april 2013. Hun kommer fra Polen og har bodd i Norge i 4 år. Justyna fullførte mastergrad i juss på Universitet i Gdansk i 2009. I løpet av studietiden jobbet hun 2 år som rådgiver i Juss-Buss i Gdansk. Hun kan bistå både norske og polske klienter.

Justyna Dobrowolska pracuje w Kancelarii Hesselber od kwietnia 2013 roku. Pochodzi z Polski a w Norwegii mieszka od 4 lat. Tytuł magistra prawa uzyskała na Uniwersytecie w Gdańsku. W czasie studiów przez 2 lata udzielała pomocy prawnej w ramach Studenckiej Uniwersyteckiej Poradnii Prawnej w Gdańsku. Justyna moze udzielać pomocy zarówno norweskim jak i polskim klientom

Valon Krasniqi

Valon Krasniqi

Advokatfullmektig

E-post: vk@advokatfirmaet-hesselberg.no

Telefon: 33 18 10 02 / 98 85 72 18

Mer info om Valon

Valon Krasniqi ble ferdig uteksaminert ved Universitet i Tromsø høsten 2014, og har arbeidet som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Hesselberg siden sommeren 2015.

2015-2015: HELP Forsikring

2015-d.d: Advokatfirmaet Hesselberg

Valon bistår både privatpersoner, organisasjoner og næringsdrivende innen flere rettsområder.

Han arbeider hovedsakelig med arbeidsrett, kontraktsrett, fast eiendoms rettsforhold, utledningsrett, barnerett, trygderett og eiendomsmegling – oppgjør.

Valon har tidligere arbeidet som advokatfullmektig i HELP Forsikring. Dette har gitt han erfaring og kompetanse innenfor avhendingsrett.

Maren Kristine Nilsen Løvold

Maren Kristine Nilsen Løvold

Advokatfullmektig

E-post: ml@advokatfirmaet-hesselberg.no

Telefon: 33 18 10 02 / 48 05 94 78

Mer info om Maren

Maren K. N. Løvold har jobbet som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Hesselberg siden august 2016, og ble ferdig uteksaminert ved Universitetet i Oslo høsten 2013, med master i rettsvitenskap.

2014 – 2016:      NAV Klageinstans

2016 – d.d.:        Advokatfirmaet Hesselberg

Maren har tidligere jobbet som rådgiver ved NAV Klageinstans. Dette har gitt henne bred erfaring innen trygderett og forvaltningsrett, samt god kunnskap om forvaltningen. Tidligere har hun påtatt seg oppdrag som kreditorutvalgsmedlem, noe som også har gitt henne erfaring innen konkursrett. Maren bistår både private klienter, organisasjoner og bedrifter innenfor de fleste fagområder, og har særlig kompetanse innen trygderett og forvaltningsrett. Hun har også erfaring fra arbeid med arbeidsrett, kjøpsrett, arverett, strafferett og utlendingsrett.

Emma Aanesen

Emma Aanesen

Advokatfullmektig

E-post: ea@advokatfirmaet-hesselberg.no

Telefon: 33 18 10 02 / 90 83 80 11

Mer info om Emma

Emma Cathrine Aanesen har arbeidet som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Hesselberg siden juni 2016. Hun ble ferdig uteksaminert som jurist ved Universitetet i Bergen i 2016, med master i rettsvitenskap.

2016 – d.d.: Advokatfirmaet Hesselberg

I løpet av studietiden har Emma jobbet i Herøya Næringspark AS og som skadebehandler i forsikringsselskapet Gjensidige. Dette har gitt henne kompetanse innenfor erstatningsrett, arbeidsrett og alminnelig kontraktsrett. Emma bistår både private klienter, bedrifter og organisasjoner, og har særlig kompetanse innen arbeidsrett og forsikring.