Velkommen til Advokatfirmaet Hesselberg AS i Larvik

Gode råd lønner seg!

Advokatfirmaet Hesselberg AS er norges eldste advokatfirma. Firmaet eies og drives av sjette generasjon Hesselberg.


Advokatfirmaet Hesselberg AS er Norges eldste advokatfirma og har siden 1832 ytt juridisk bistand til privatpersoner og næringsdrivende. Vår målsetting er å gi våre kunder god, effektiv og tillitsvekkende rettshjelp. Normalt vil du som kunde være tjent med å være «føre-var».

Vi kan tilby gratis juridisk førstegangskonsultasjon på inntil ½ time for en vurdering av din sak.

Ta kontakt med oss for faglig veiledning.