Vår klient mottok dagpenger fra NAV i perioden etter at han mistet jobben. Vår klient er polsk, og hadde jobbet i turnus før han mistet jobben. I perioden han ikke var på jobb var han bosatt i Polen. Det følger av folketrygdloven § 4-2 at man må oppholde seg i Norge for å ha krav på dagpenger. Vår klient valgte derfor å flytte inn hos en tidligere kollega i perioden han mottok dagpenger. NAV trodde ikke på at klienten var bosatt i Norge, og ett år etter at vår klient hadde fått ny jobb krevde de all ytelsen tilbake.  Krav om tilbakebetaling var på mer enn kr 190 000,-

I henhold til folketrygdloven § 22-15 kan NAV kreve feilutbetalt stønad tilbakebetalt, dersom vedkommende som mottok ytelsen ikke hadde krav på den og forsto eller burde forstått at utbetalingen skyldtes en feil.

Klienten kontaktet vår polske advokatfullmektig Justyna Dobrowolska, og forklarte saken. Vi innhentet saksdokumenter fra NAV. I saksdokumentene fra NAV, viste deg seg at NAVs bevis i saken var relatert til manglende bruk av visa kort i Norge, samt overføringer av penger til Polen, i den perioden han mottok dagpenger.

På vegne av klienten påklaget vi vedtaket, med bakgrunn i at ytelsen ikke kunne kreves tilbakebetalt fordi vår klient hadde oppholdt seg i Norge, og følgelig hadde krav på dagpenger. I klagen ble de faktiske sidene i saken utredet, og det ble vedlagt en uttalelse fra vår klients kollega som bekreftet at vår klient hadde bodd hos han i aktuelle periode.

Med bakgrunn i klagen fattet NAV et nytt vedtak om at pengene IKKE skulle kreves tilbake, fordi det nå likevel var sannsynliggjort at vår klient hadde oppholdt seg i Norge. Klienten hadde i denne saken ingen økonomiske utlegg til behandling av saken ved vårt kontor, og samtlige sakskostnader ble senere dekket av NAV grunnet omgjøring av vedtak.

Hvis du mottar et vedtak fra NAV hvor det kreves tilbakebetaling av mottatt ytelse, anbefaler vi deg å ta kontakt med en advokat. Advokatfirmaet Hesselberg har bistått flere klienter i slike saker. Ta kontakt med advokat Siri Nesheim på epost sn@advokatfirmaet-hesselberg.no, telefon 971 87 316 eller advokatfullmektig Justyna Dobrowolska på epost jd@advokatfirmaet-hesselberg.no.

Dersom klagen ikke fører til omgjøring kan du likevel ha krav på fri rettshjelp. Se under fanen «priser» for nærmere informasjon.

Siri

Siri Nesheim
Advokat
mailto:sb@advokatfirmaet-hesselberg.no
Telefon: 33 18 10 02
Mobil: 971 87 316