Man kan aldri være trygg på at helsen varer livet ut. For å sikre dine interesser, kan du gi en eller flere, fullmakt til å gjennomføre økonomiske og personlige beslutninger på dine vegne når du selv ikke er i stand til å ta slike avgjørelser.

Fremtidsfullmakt er et alternativ til vergemål, der du selv bestemmer hvem som skal ha fullmakt til å eksempelvis betale dine regninger, håndtere din økonomi eller gjennomføre salg av bolig, når du på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lengre er i stand til å ivareta dine interesser. Fullmakt kan eksempelvis gis til dine barn eller barnebarn, eller andre du har nærstående.

Du bestemmer selv hva som skal omfattes av fullmakten, og fullmakten kan på ethvert tidspunkt trekkes tilbake, såfremt du har evnen til å forstå betydningen av dette.

Vergemålsloven oppstiller visse formkrav som må være oppfylt for at fremtidsfullmakten kan anses som gyldig. Det kan derfor være lurt å kontakte en advokat i forbindelse med opprettelse av fremtidsfullmakt. Ta gjerne kontakt med advokat Siri Bergem på epost sb@advokatfirmaet-hesselberg.no, telefon 971 87 316, dersom du ønsker å lage en fremtidsfullmakt eller har spørsmål i forbindelse med fullmakter.

 

Siri

Siri Bergem
Advokat
sb@advokatfirmaet-hesselberg.no
Telefon: 33 18 10 02
Mobil:     97 18 73 16