Advokatfirmaet Hesselberg har nylig bistått en arbeidstaker, som hadde mottatt oppsigelse av arbeidskontrakten fra et firma som leverer maler- og tapetsertjenester. Arbeidsgiver begrunnet oppsigelsen med manglende etterspørsel på arbeid, samt nødvendigheten av å restrukturere virksomheten.

En arbeidstaker kan ikke sies opp uten at det er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold, jf. arbeidsmiljøloven § 15-7.

Ved oppsigelse grunnet virksomhetens forhold, må arbeidsgiver begrunne denne med at det foreligger et bedriftsøkonomisk behov som tilsier at oppsigelse er nødvendig. Det er også svært viktig at arbeidsgiver gjennomfører nedbemanningsprosessen på korrekt og forsvarlig vis.

Etter å ha mottatt en oversikt over den økonomiske situasjonen i selskapet, samt arbeidsgivers evalueringsskjema i forbindelse med restruktureringen av virksomheten, avdekket vi at det ikke forelå et bedriftsøkonomisk grunnlag for oppsigelsen. Videre viste det seg at vår klient hadde blitt usaklig behandlet i evalueringsprosessen, ved selve nedbemanningen.

Da arbeidstakeren kontaktet oss, hadde han ikke lengre et ønske om å fortsette i selskapet. Dette grunnet behandlingen han hadde blitt utsatt for i forbindelse med nedbemanningen. Arbeidstakeren hadde samtidig et ønske om kompensasjon, da han mente at både oppsigelsen og nedbemanningsprosessen var usaklig.

På vegne av vår klient, ba vi arbeidsgiver om et forhandlingsmøte. I dette møtet fikk vår klient, sammen med advokatfullmektig Valon Krasniqi, fremhevet sitt syn på oppsigelsen. Arbeidsgiver medga etter dette at oppsigelsen ikke var i samsvar med arbeidsmiljøloven.

Saken ble løst ved en forliksavtale, hvoretter arbeidstakeren ble tilkjent både erstatning for tapt arbeidsinntekt, samt oppreisningserstatning for den usaklige oppsigelsen/ nedbemanningsprosessen.

Arbeidstaker hadde i denne saken ingen utgifter til juridisk bistand, ettersom både saken og arbeidstaker kvalifiserte til fri rettshjelp, jf. rettshjelploven § 11.

Hvis du har mottatt en oppsigelse fra arbeidsgiver som du er uenig i, anbefaler vi deg å ta kontakt med en advokat. Advokatfirmaet Hesselberg har bred erfaring i å bistå klienter med arbeidsrettssaker.

Dersom du ikke kvalifiserer til fri rettshjelp, finnes det også andre ordninger som kan bidra til dekning av dine kostnader til juridisk bistand. Kartlegging av relevante muligheter for slik kostnadsdekning, er en del av vårt daglige arbeid.

Ta kontakt med advokatfullmektig Valon Krasniqi på telefon 98 85 72 18/ e-post: vk@advokatfirmaet-hesselberg.no, eller advokatfullmektig Justyna Dobrowolska på telefon 93 43 38 51/ e-post: jd@advokatfirmaet-hesselberg.no, for en uforpliktende samtale om din sak.

 

Husk – gode råd lønner seg!

 

Valon1

Valon Krasniqi
Advokatfullmektig
vk@advokatfirmaet-hesselberg.no
Telefon: 33 18 10 02
Mobil: 98 85 72 18

Justyna2

Justyna Dobrowolska
Advokatfullmektig
jd@advokatfirmaet-hesselberg.no
Telefon: 33 18 10 02
Mobil: 93 43 38 51