Mange tror at samboere er likestilt med ektefeller hva gjelder rettigheter, dersom partene går fra hverandre. Dette stemmer sjelden, og det er derfor viktig at samboere skriver en avtale som regulerer fordelingen av eiendeler ved et eventuelt brudd. Samboeravtale bør skrives dersom dere eier bil, bolig eller hytte sammen, når dere har felles barn, dersom dere har tatt opp felles lån eller om dere deler løpende faste utgifter.

Har dere allerede en samboeravtale og de økonomiske forholdene har endret seg mellom dere siden avtalen ble skrevet, er det viktig å foreta en vurdering av om samboeravtalen bør revideres. Eksempler på endret økonomi kan være at den ene parten har arvet penger eller dere har nedbetalt gjelden på felles bolig.

Ved død, er samboere heller ikke likestilt med ektefeller hva gjelder retten til arv, særlig samboere uten felles barn. Vi anbefaler derfor at samboere som har felles bolig eller annen formue, skriver et gjensidig testament.

Ønsker dere bistand til å sette opp en samboeravtale eller gjensidig testament, eller dere har spørsmål i forbindelse med dette, kontakt gjerne advokat Siri Bergem på epost sb@advokatfirmaet-hesselberg eller på telefon 971 87 316. Til orientering tilbyr Advokatfirmaet Hesselberg alltid våre klienter en gratis førstegangsvurdering, på 30 minutter, så kontakt oss gjerne for en uforpliktet samtale.

Husk – gode råd lønner seg!

 

 

Siri

Siri Bergem
Advokat
sb@advokatfirmaet-hesselberg.no
Telefon: 33 18 10 02
Mobil:     97 18 73 16