Punktem wyjścia Ustawy o ochronie środowiska pracy i warunków pracy jest to, że umowy o pracę powinno sie zawierać na czas nieokreślony. Pracownicy powinni więc korzystać z ochrony zatrudnienia i społecznego bezpieczeństwa wynikającej ze stosunku pracy.

Jednakże dopuszcza się możliwość odstępstw od zasady, w ściśle określonych przypadkach, patrz § 14-9 Ustawy o ochronie środowiska pracy i warunków pracy. Umowa o pracę tymczasową może zostać zawarta w przypadku zastępstwa na określony czas, praktyk, uczestników rożnych form aktywizacji zawodowej oraz sportowców.

Z prac przygotowawczych do Ustawy o ochronie środowiska pracy i warunków pracy oraz z orzecznictwa, wynika, ze  umowy okresowe nie powinny pokrywać stałej potrzeby pracy. W takim przypadku pracodawca musi powiększyć podstawowa załogę o stałych pracowników. Efektem nielegalnego zatrudnienia tymczasowego jest, że pracownika traktuje sie jako zatrudnionego na stałe oraz ze pracownik może dochodzić odszkodowania, patrz § 14-11 Ustawy o ochronie środowiska pracy i warunków pracy .

Z Kancelarią Adwokacką Hesselberg regularnie kontaktują sie pracownicy, którzy są zatrudnieni na stanowiskach, które nie spełniają warunków do zatrudniania na umowach okresowych. Często pracownicy w takich sytuacjach nie znają swoich praw i nie wiedza jak poradzić sobie z sytuacją w stosunku do pracodawcy.

Niedawno pomagaliśmy pracownikowi, który został zatrudniony jako dodatkową pomoc, tzw. ekstrahjelp, na kilka umów okresowych. Krótko przed upływem trwania umowy, pracodawca poinformował, iż nie ma juz potrzeby zatrudniania  dłużej pracownika. Po zapoznaniu się z dokumentami, szybko okazało sie, że pracownik pracował w pełnym wymiarze czasu pracy przez cały okres kiedy był tymczasowo zatrudniony. Ponadto, pracownik w całym okresie zatrudnienia pracował dużą liczbę nadgodzin. W związku z tym, możemy stwierdzić, że w rzeczywistości mamy do czynienia z zatrudnieniem na stale.

W imieniu naszego klienta skierowaliśmy roszczenie o zatrudnienie pracownika na czas nieokreślony oraz wypłaty rekompensaty za bezprawne zatrudnienie na umowę okresową, wypłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych oraz pokrycia kosztów adwokackich.

W wyniku naszej pomocy, pracodawca przyznał pełną odpowiedzialność. W wyniku negocjacji między stronami, zostało zaoferowane pracownikowi stałe zatrudnienie w firmie  z wyższym wynagrodzeniem. Ponadto klient otrzymał wypłatę wynagrodzenia za nadgodziny i rekompensatę z tytułu kosztów adwokackich.

Jeśli doświadczasz, że pracodawca często odnawia twoje okresowe umowy o prace albo zostałeś bezpodstawnie zwolniony z pracy, polecamy abyś skontaktował sie z prawnikiem.

Kancelaria adwokacka Hesselberg ma duże doświadczenie w sprawach z zakresu prawa pracy. Oferujemy darmowa 30-to minutowa konsultacje oraz zawsze dokonamy oceny pokrycia kosztów adwokackich  ze środków publicznych w ramach darmowej pomocy prawnej. Jeśli jesteś zaangażowany w sprawę przeciwko pracodawcy i masz wątpliwość jakie masz możliwości pokrycia kosztów adwokackich, zachęcamy do kontaktu z nami w celu niezobowiązującej oceny sprawy.

Skontaktuj sie z aplikantem adwokackim Valonem Krasniqi na e-mail vk@advokatfirmaet-hesselberg.no lub telefonicznie 988 57 218 albo z aplikantką adwokacką Justyną Dobrowolską na e-mail jd@advokatfirmaet-hesselberg.no lub telefonicznie 934 33 851.

Pamietaj – Dobra rada jest bezcenna!

 

Valon1

Valon Krasniqi
Aplikant adwokacji
vk@advokatfirmaet-hesselberg.no
Telefon: 33 18 10 02
Mobil: 98 85 72 18

Justyna2

Justyna Dobrowolska
Aplikant adwokacji
jd@advokatfirmaet-hesselberg.no
Telefon: 33 18 10 02
Mobil: 93 43 38 51