Har du vært utsatt for en arbeidsulykke på arbeidsplassen, er det viktig å huske at skaden må meldes til både NAV og arbeidsgivers forsikringsselskap. Som hovedregel vil arbeidsgiver gjøre dette, men du kan selv melde skaden dersom arbeidsgiver ikke gjør det, eller du kan få bistand av en advokat.  Vær oppmerksom på at skaden må meldes senest innen ett år etter at ulykken skjedde.

Selv om du kort tid etter skaden ikke føler særlige plager etter uhellet, er det likevel svært viktig å melde ulykken til både NAV og yrkesskadeforsikringsselskapet, fordi du kan ha rett på dekning av utgifter som senere kan oppstå som følge av uhellet. I tillegg vil du kunne ha rett på yrkesskadefordeler fra NAV.

Loven oppstiller enkelte krav for hva som kan anses som en yrkesskade i lovens forstand, hvor det blant annet begrenses til belastningsskader og enkelte løfteskader. Dersom du er usikker på om den skade du har vært utsatt for er omfattet av loven, anbefaler vi deg å ta kontakt med en advokat. Advokatfirmaet Hesselberg har erfaring innen personskade og erstatningsrett, og vi tilbyr en gratis førstegangsvurdering av dine spørsmål. Vi vil i den forbindelse også undersøke om dine kostnader kan bli dekket av forsikringsselskapet eller andre instanser. Ta gjerne kontakt med advokat Siri Bergem for en uforpliktende vurdering av saken, på epost sb@advokatfirmaet-hesselberg.no eller telefon 97 18 73 16, eller en av firmaets øvrige advokat-/fullmektiger som du finner på vår nettside: www.advokatfirmaet-hesselberg.no.

Husk – gode råd lønner seg!

Siri

Siri Bergem
Advokat
sb@advokatfirmaet-hesselberg.no
Telefon: 33 18 10 02
Mobil:     97 18 73 16