Det naturlige utgangspunktet i et ansettelsesforhold er at arbeidstaker mottar avtalt lønn, som motytelse for det arbeidet som er utført for arbeidsgiver.

Stadig opplever vi henvendelser fra frustrerte arbeidstakere som ikke får utbetalt lønn til avtalt tidspunkt. Arbeidsgiver kan ha ulike årsaker til hvorfor lønn ikke blir utbetalt. I denne artikkelen ønsker vi å rette fokus på hva du som arbeidstaker kan gjøre i de tilfeller hvor arbeidsgiver enten ikke vil betale-, eller ikke kan utbetale lønn.

Følgende oversikt over fremgangsmåte for innkreving av lønn, vil være tilsvarende hvor arbeidsgiver ikke utbetaler opptjente feriepenger.

Hvordan bør du gå frem når arbeidsgiver ikke vil betale lønn?

Ved arbeidsgivers manglende vilje til ikke å betale lønn, anbefaler vi at du fremsetter et skriftlig krav hvor det bes om oppgjør innen en fastsatt frist. Videre bør det presiseres at saken vil forfølges hvis arbeidsgiver ikke utbetaler lønn innen den fastsatte fristen.

Hvis arbeidsgiver ikke utbetaler innen angitt frist og du ønsker å forfølge kravet, vil neste steg i prosessen være å klage arbeidsgiver inn til Forliksrådet. Vi anbefaler at du enten kontakter ditt lokale forliksråd, eller en advokat, for bistand til å utforme forliksklagen. Du vil etter dette bli kalt inn til et forliksmøte, hvoretter Forliksrådet kan avsi dom. Alternativt vil saken henvises til tingretten.

Selv om du skulle få medhold i Forliksrådet, kan det skje at arbeidsgiver fortsatt ikke utbetaler lønnen. Du kan i et slikt tilfelle iverksette tiltak for å inndrive kravet via Namsmannen.

Hvis saken henvises til tingretten, eller du ønsker å inndrive kravet via Namsmannen, anbefaler vi at du kontakter en advokat for bistand i prosessen. Kostnadene til advokatbistand, vil bli tillagt kravet mot arbeidsgiver.

Hvordan bør du gå frem når arbeidsgiver ikke kan utbetale lønn?

Når manglende lønnsutbetaling skyldes at arbeidsgiver ikke kan betale, vil resultatet av å kreve inn hele- eller deler av lønnen, være at selskapet går konkurs. I et slikt tilfelle vil du som arbeidstaker kunne søke om å få dekket lønnen fra NAV Lønnsgaranti. Lønnsgarantien skal sikre at du som arbeidstaker får utbetalt lønn som du har til gode, men som arbeidsgiver ikke er i stand til å betale som følge konkurs.

Prosessen forutfor lønnsgarantidekning er omfattende og kan forenklet oppsummeres slik:

  • Arbeidstaker fremsetter skriftlig krav om utbetaling av lønn innen en angitt first.
  • Ved manglende utbetaling sendes skriftlig kombinert betalingsoppfordring og konkursvarsel til arbeidsgiver.
  • Hvis arbeidsgiver fortsatt ikke utbetaler lønnen, sendes konkursbegjæring til tingretten.

Først etter at det er åpnet konkurs, kan du søke om lønnsgarantidekning ved å melde kravet til bostyrer.

For å unngå tap av lønnskravet er det viktig å ikke forholde seg passiv. Inndrivelsesprosessen er detaljert og komplisert. Vi anbefaler følgelig at du kontakter en advokat for bistand i inndrivelsesprosessen.

Advokatfirmaet Hesselberg har lang erfaring med lønnskravssaker. Vi tilbyr en gratis førstegangsvurdering og vil alltid undersøke om dine kostnader kan bli dekket av det offentlige eller av lønnsgarantiordningen.

Hvis du har utestående lønn hos din arbeidsgiver og har spørsmål angående fremgangsmåten for innkreving – kontakt oss for en hyggelig prat og kompetent vurdering av din sak.

Ta gjerne kontakt med advokatfullmektig Valon Krasniqi på e-post: vk@advokatfirmaet-hesselberg.no eller telefon: 988 57 218, eller en av firmaets øvrige advokater-/fullmektiger som du finner på www.advokatfirmaet-hesselberg.no.

Husk – gode råd lønner seg!

Valon Krasniqi

Valon Krasniqi

Advokatfullmektig

vk@advokatfirmaet-hesselberg.no
Telefon: 33 18 10 02
Mobil: 98 85 72 18