Skjeggkre har blitt et “in ord” i norsk rettspraksis, hvor kjøper gjennomgående får prisavslag for ulempene dette medfører. Prisavslag gis på grunnlag av et lyte som følger med boligen og som kan være svært vanskelig å bli kvitt.

Hva er skjeggkre?

Skjeggkre er et insekt som blir 15—19 mm lange. Nymfene er mindre, 2-4 mm lange. Kroppen til voksne skjeggkre er skjellkledd og har en mørkegrå farge.

Hva lever de av?

Skjeggkre lever kun innendørs i Norge og er utbredt over hele landet. Det er gjort observasjoner så langt nord som til Trøndelag. De trives godt i tørre omgivelser mellom 17—25 grader. De er nattaktive og oppdages gjerne når man skrur på lyset. De livnærer seg ved å spise stivelsesholdige og proteinholdige stoffer. De har en lang livssyklus og utvikling fra nymfe til voksen tar ca. 3 år. En hun legger I gjennomsnitt 50 egg per år. De lever i opptil 7 år.

Bekjempelse

De er ofte til mer sjenanse enn til skade og trives godt i særs tørre omgivelser. De gjør heller ingen skade, men av mange oppleves de «ekle» å ha i boligen.

Det er utarbeidet et middel som brukes som åte. Om dette bidrar til å utrydde skjeggkre er uvisst, men tiltaket er under utprøving.

Rettspraksis

I rettspraksis er det utmålt prisavslag på mellom 5-10% av boligens verdi. Dette på bakgrunn av at selger enten har holdt tilbake opplysninger, gitt uriktige opplysninger eller at boligen var i vesentlig dårligere stand enn forventbart.

Har du nylig kjøpt bolig og trenger hjelp med et krav mot selger? Ta gjerne kontakt med advokat Claus Listerud på tlf 940 93 844 eller e-post: cl@advokatfirmaet-hesselberg.no

Advokat Claus Listerud

cl@advokatfirmaet-hesselberg.no

Tlf 940 93 844