MANGLENDE UTBETALING AV LØNN

Det naturlige utgangspunktet i et ansettelsesforhold er at arbeidstaker mottar avtalt lønn, som motytelse for det arbeidet som er utført for arbeidsgiver. Stadig opplever vi henvendelser fra frustrerte arbeidstakere som ikke får utbetalt lønn til avtalt tidspunkt....

UHELL PÅ ARBEIDSPLASSEN?

Har du vært utsatt for en arbeidsulykke på arbeidsplassen, er det viktig å huske at skaden må meldes til både NAV og arbeidsgivers forsikringsselskap. Som hovedregel vil arbeidsgiver gjøre dette, men du kan selv melde skaden dersom arbeidsgiver ikke gjør det, eller du...