KAN ANDRE BETALE ADVOKATEN?

Media har den siste tiden publisert flere artikler, med fokus på antall klager som disiplinærutvalget for advokater mottok i 2015. Ifølge statistikk fra disiplinærutvalget, har antall klager økt med 31 % fra 2013 til 2015. Misnøye med for høye salærkrav går igjen på...