Honorarium i ceny


Obliczanie honorarium

Zasadniczo honorarium ustalane jest w oparciu o czas włożony w pracę nad daną sprawą. Nasze stawki godzinowe wahają się między 1100 koron netto / 1375 koron z VAT, a 2100 koron netto / 2.625 koron z VAT. Stawka godzinowa zależna jest od złożoności sprawy oraz ilości pracy włożonej w nią przez adwokata lub prawnika. Do ceny dodatkowo doliczane są pozostałe wydatki poniesione w związku ze sprawą, w tym opłaty sądowe itd. W niektórych sprawach, jak np. spadek, zawarcie małżeństwa, przeniesienie własności itp., oferujemy pomoc prawną po stałej cenie.

Umowa zlecenie

Kiedy postanawiamy przyjąć zlecenie, klient otrzymuje od nas potwierdzenie z opisem zlecenia, jak również umowę oraz dokładne warunki współpracy.

Mają Państwo pytania lub chcą umówić się na bezpłatną 30-minutową konsultację?

Ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej

Większość osób posiada zabezpieczenie w postaci ubezpieczenia majątku, samochodu lub łodzi itp. Najczęściej zawiera ono również klauzulę o ubezpieczeniu od kosztów ochrony prawnej. W ramach takiego ubezpieczenia pokrywane są wydatki związane z pomocą prawną w przypadku zaistnienia sporu. Ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej obejmuje zasadniczo wszystkie rodzaje spraw oprócz tych, które jednoznacznie określono jako wyjątki w warunkach ubezpieczenia. Zakres ubezpieczenia i pokrywanych przez nie kosztów może się różnić zależnie od firmy ubezpieczeniowej i typu ubezpieczenia. W wypadku, jeśli ubezpieczenie od kosztów ochrony prawnej zostanie wykorzystane, ubezpieczyciel zobowiązany jest opłacić honorarium adwokata w oparciu o nadesłane rozliczenie wydatków związanych ze sprawą. Udział własny w ramach ubezpieczenia może się różnić zależnie od firmy ubezpieczeniowej (ok. 3-4 tys. koron), dodatkowo do 20% poniesionych pozostałych kosztów. Kancelaria adwokacka Hesselberg bierze na siebie formalności związane z poinformowaniem firmy ubezpieczeniowej o sprawie oraz wystawia jej bezpośrednio rachunek. Udział własny podlega potrąceniu przed wypłatą, jest rozliczany przez ubezpieczyciela lub pobierany bezpośrednio przez adwokata.

§ 36 norweskiej ustawy o postępowaniu administracyjnym (Forvaltningsloven)

Jeśli otrzymali Państwo decyzję urzędową, z której treścią się nie zgadzają, zazwyczaj przysługuje Państwu prawo odwołania się od takiej decyzji. Kancelaria adwokacka Hesselberg może pomóc Państwu w dokonaniu oceny decyzji i udzielić porady w kwestii zasadności odwołania się od niej. Warto wiedzieć, że w przypadku zmiany zaskarżonej decyzji na korzyść skarżącego, organy państwowe zobowiązane są do pokrycia wszelkich kosztów związanych ze zmianą decyzji. Kancelaria adwokacka Hesselberg zawsze sprawdza, czy koszty poniesione przez klienta mogą zostać pokryte z kasy państwowej. Jeśli nie są Państwo pewni, czy posiadają ważne ubezpieczenie lub czy ich sprawa kwalifikuje się do otrzymania bezpłatnej pomocy prawnej, prosimy o kontakt z nami – chętnie Państwu pomożemy!

Bezpłatna pomoc prawna

Bezpłatna pomoc prawna to oferta, w ramach której państwo pokrywa niezbędne koszty związane z pomocą prawną dla określonego rodzaju spraw. Uzyskać można bezpłatną pomoc prawną w postaci bezpłatnej porady prawnej lub bezpłatnej reprezentacji prawnej. Granica zarobków dla uzyskania bezpłatnej pomocy prawnej wynosi 246 000 koron dla osób samotnych lub 369 000 koron dla małżeństw lub mieszkających razem partnerów posiadających wspólne finanse. W niektórych sprawach bezpłatna pomoc prawna przysługuje niezależnie od wysokości zarobków i majątku. W innych pomoc taka udzielona może być dopiero po sprawdzeniu sytuacji finansowej klienta. Przykłady spraw, w których koszty pomocy prawnej pokrywa państwo:

  • Sprawy dotyczące prawa do widywania dzieci, opieki nad dziećmi i odpowiedzialności rodzicielskiej
  • Zakończenie konkubinatu/ podział majątku po separacji
  • Wypowiedzenie/ zwolnienie
  • Wypowiedzenie umowy najmu
  • Sprawy dotyczące ubezpieczeń społecznych
  • Sprawy dotyczące odszkodowań dla ofiar przestępstw
  • Pomoc prawna dla osób poszkodowanych w sprawach karnych