Menneskene

Alexander Hesselberg

Alexander Hesselberg

Daglig leder

E-post: ah@advokatfirmaet-hesselberg.no

Tlf: 99 49 87 30 / 33 18 10 02

Alexander Hesselberg er 6. generasjon daglig leder av Advokatfirmaet Hesselberg AS. Firmaet er landets eldste advokatkontor med sammenhengende drift siden 1832. Det var sønn av Eidsvollsmann Iver Hesselberg som grunnla firmaet – som vi antar var en følge av interesse etter farens grunnlovsarbeid på Eidsvoll.

Alexander Hesselberg overtok ledelsen av advokatkontoret etter sin far i 2005. Firmaet er i stadig vekst, og vi ser jevnlig etter kandidater til nye stillinger som advokat/advokatfullmektig. Alexander Hesselberg er engasjert i næringslivet i Vestfold og Telemark – både organisatorisk og innen selskapers daglige drift.

Alexander Hesselberg har gjennom de siste 15 år vært betydelig engasjert i idretten i Vestfold. Han har lang fartstid i både forbunds-, krets- og klubbnivå.

 

Claus Listerud

Claus Listerud

Fagansvarlig Advokat

E-post: cl@advokatfirmaet-hesselberg.no

Telefon: 94 09 38 44 / 33 18 10 02

Claus Listerud er fagansvarlig advokat ved Advokatfirmaet Hesselberg AS. Han ble uteksaminert ved Universitetet i Oslo høsten 2001 med master i rettsvitenskap.

Han har lang erfaring fra forsikringsbransjen og har spesialfelt innen fast eiendom, herunder blant annet mangelsaker.

Han har også bred erfaring med generell forsikrings- og erstatningsrett. For øvrig kan Claus Listerud bistå innen de fleste rettsområder.

Roksana Galinska

Roksana Galinska

Advokatfullmektig

E-post: rg@advokatfirmaet-hesselberg.no

Telefon: 93 43 38 51 / 33 18 10 02

Roksana har jobbet som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Hesselberg siden februar 2018. Hun kommer fra Polen og har bodd i Norge i 3 år. Roksana fullførte mastergrad i jus på Universitet i Wroclaw i 2014.

Roksana har praksis fra arbeid ved lagmannsrett og Fylkeskommune i Wroclaw.  Roksana kan bistå både polske og norske klienter.

Roksana rozpoczęła prace w Kancelarii Hesselberg w lutym 2018. Pochodzi z Polski i mieszka w Norwegii od 2 lat. Roksana uzyskała tytuł magistra prawa na Uniwersytecie Wrocławskim w 2014. Roksana może obsługiwać  zarówno polskich i norweskich klientów.

Jonas Amundsen

Jonas Amundsen

Advokatfullmektig

E-post: ja@advokatfirmaet-hesselberg.no

Telefon: 40 24 48 85 / 33 18 10 02

Jonas er utdannet jurist og lektor i tillegg til etatsutdanning/lederutdanning fra Forsvaret. Han ble uteksaminert med Master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo våren 2016 og har jobbet som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Hesselberg AS siden Juli 2019. 

Jonas har erfaring med styrearbeid for private bedrifter, sameier og frivillige organisasjoner.

Jonas har foredragserfaring både for offentlige og private organisasjoner, innen en rekke juridiske emner, og i tillegg til stillingen i Hesselberg, arbeider han som fast lektor i Rettslære.

Jonas tok Barnerett med «foreldretvister» som fordypningsfag og skrev oppgaven ”Barnets beste ”. Om «Foreldretvister» og hvordan begrepet «barnets beste» i barneloven § 48 vurderes i avgjørelser om foreldreansvar, fast bosted og samvær.

– Analyse av lagmannsrettspraksis fra 2013 til 2015 i spørsmål om foreldreansvar”.

Jonas bistår både private og bedrifter innenfor de fleste fagområder. Jonas har spesiell interesse for barnerett, forbrukerrettigheter, arbeidsrett, arv- og familierett, samt elevers rettigheter etter opplæringsloven.