Nyheter


Her legger vi ut nyttige nyheter og linker

SKJEGGKRE I BOLIGEN KAN GI DEG PRISAVSLAG

Skjeggkre har blitt et “in ord” i norsk rettspraksis, hvor kjøper gjennomgående får prisavslag for ulempene dette medfører. Prisavslag gis på grunnlag av et lyte som følger med boligen og som kan være svært vanskelig å bli kvitt. Hva er...

les mer

MANGLENDE UTBETALING AV LØNN

Det naturlige utgangspunktet i et ansettelsesforhold er at arbeidstaker mottar avtalt lønn, som motytelse for det arbeidet som er utført for arbeidsgiver. Stadig opplever vi henvendelser fra frustrerte arbeidstakere som ikke får utbetalt lønn til avtalt tidspunkt....

les mer

UHELL PÅ ARBEIDSPLASSEN?

Har du vært utsatt for en arbeidsulykke på arbeidsplassen, er det viktig å huske at skaden må meldes til både NAV og arbeidsgivers forsikringsselskap. Som hovedregel vil arbeidsgiver gjøre dette, men du kan selv melde skaden dersom arbeidsgiver ikke gjør det, eller du...

les mer

KJØP AV BOBIL – GJENNOMGÅENDE PROBLEMSTILLINGER

Advokatfirmaet Hesselberg har en avtale med Norsk Bobilforening, om levering av juridiske tjenester til foreningens medlemmer. Gjennomgående opplever vi at det er enkelte problemstillinger som går igjen i henvendelsene fra foreningens medlemmer, herunder spørsmål om...

les mer

ULOVLIG MIDLERTIDIG ANSETTELSE – KRAV PÅ FAST STILLING?

Utgangspunktet i arbeidsmiljøloven er at arbeidsavtaler skal inngås for ubestemt tidsrom. Arbeidstaker skal på denne måten nyte godt av det stillingsvern- og den sosiale trygghet som ligger i et tilsettingsforhold. Det er derimot adgang til å gjøre unntak fra...

les mer

Bør man skrive samboeravtale?

Mange tror at samboere er likestilt med ektefeller hva gjelder rettigheter, dersom partene går fra hverandre. Dette stemmer sjelden, og det er derfor viktig at samboere skriver en avtale som regulerer fordelingen av eiendeler ved et eventuelt brudd. Samboeravtale bør...

les mer

VANT FREM MOT UDI – FIKK BESØKE KJÆRESTE I NORGE

Etter avslag på søknad om besøksvisum til Norge, tok en nord-afrikansk kvinne kontakt med vårt kontor, for juridisk bistand til å klage på vedtaket fra UDI. I avslaget om besøksvisum, anførte UDI blant annet at søkere fra nord-afrikanske land ofte blir værende i Norge...

les mer

UNG UFØR – FULLT MEDHOLD I TRYGDERETTEN

Uføretrygd skal være en erstatning for bortfall av inntekt på grunn av uførhet. Dersom man blir ufør som ung, har man ikke hatt anledning til å opparbeide seg pensjonspoeng i arbeidslivet. Folketrygdloven sikrer derfor at unge uføre, som oppfyller lovens vilkår, får...

les mer