Nyheter


Her legger vi ut nyttige nyheter og linker

SKJEGGKRE I BOLIGEN KAN GI DEG PRISAVSLAG

Skjeggkre har blitt et “in ord” i norsk rettspraksis, hvor kjøper gjennomgående får prisavslag for ulempene dette medfører. Prisavslag gis på grunnlag av et lyte som følger med boligen og som kan være svært vanskelig å bli kvitt. Hva er...

les mer

UHELL PÅ ARBEIDSPLASSEN?

Har du vært utsatt for en arbeidsulykke på arbeidsplassen, er det viktig å huske at skaden må meldes til både NAV og arbeidsgivers forsikringsselskap. Som hovedregel vil arbeidsgiver gjøre dette, men du kan selv melde skaden dersom arbeidsgiver ikke gjør det, eller du...

les mer

KJØP AV BOBIL – GJENNOMGÅENDE PROBLEMSTILLINGER

Advokatfirmaet Hesselberg har en avtale med Norsk Bobilforening, om levering av juridiske tjenester til foreningens medlemmer. Gjennomgående opplever vi at det er enkelte problemstillinger som går igjen i henvendelsene fra foreningens medlemmer, herunder spørsmål om...

les mer

ULOVLIG MIDLERTIDIG ANSETTELSE – KRAV PÅ FAST STILLING?

Utgangspunktet i arbeidsmiljøloven er at arbeidsavtaler skal inngås for ubestemt tidsrom. Arbeidstaker skal på denne måten nyte godt av det stillingsvern- og den sosiale trygghet som ligger i et tilsettingsforhold. Det er derimot adgang til å gjøre unntak fra...

les mer

VANT FREM MOT UDI – FIKK BESØKE KJÆRESTE I NORGE

Etter avslag på søknad om besøksvisum til Norge, tok en nord-afrikansk kvinne kontakt med vårt kontor, for juridisk bistand til å klage på vedtaket fra UDI. I avslaget om besøksvisum, anførte UDI blant annet at søkere fra nord-afrikanske land ofte blir værende i Norge...

les mer

UNG UFØR – FULLT MEDHOLD I TRYGDERETTEN

Uføretrygd skal være en erstatning for bortfall av inntekt på grunn av uførhet. Dersom man blir ufør som ung, har man ikke hatt anledning til å opparbeide seg pensjonspoeng i arbeidslivet. Folketrygdloven sikrer derfor at unge uføre, som oppfyller lovens vilkår, får...

les mer

USAKLIG OPPSIGELSE = ERSTATNING TIL ARBEIDSTAKER

Advokatfirmaet Hesselberg har nylig bistått en arbeidstaker, som hadde mottatt oppsigelse av arbeidskontrakten fra et firma som leverer maler- og tapetsertjenester. Arbeidsgiver begrunnet oppsigelsen med manglende etterspørsel på arbeid, samt nødvendigheten av å...

les mer

NAV SNUDDE I SAK OM OVERGANGSSTØNAD OG UTVIDET BARNETRYGD

Som enslig forelder med aleneomsorgen for barn, kom vår klient til Norge i 2013. Hun mottok overgangsstønad og utvidet barnetrygd fra 2014. I starten av 2015 vedtok NAV å stanse begge ytelsene, med den begrunnelse at NAV hadde mottatt opplysninger om at vår klient var...

les mer
Bodybuilding: hit to the traffic of anabolics in catalonia buy vardenafil in usa bodybuilding fitness exercises to lose weight lose weight and get fit for men and women.