Nyheter


Her legger vi ut nyttige nyheter og linker

VANT FREM MOT UDI – MOR FIKK BESØKE SØNN I NORGE

Etter gjentatte avslag på søknad om besøksvisum til Norge, tok vår klient kontakt med vårt kontor for juridisk bistand til å klage på vedtaket fra UDI. I avslaget om besøksvisum, anførte UDI blant annet at vår klient manglet nødvendige tilknytninger til hjemlandet, og...

les mer

MANGELSKRAV VED KJØP AV BOBIL

Siden mai 2015 har Advokatfirmaet Hesselberg hatt en avtale med Norsk Bobilforening, om levering av juridisk tjenester til foreningens medlemmer. Vi kan blant annet tilby en gratis telefonkonsultasjon på inntil 60 minutter, samt en sterkt rabattert førstegangs...

les mer

KAN ANDRE BETALE ADVOKATEN?

Media har den siste tiden publisert flere artikler, med fokus på antall klager som disiplinærutvalget for advokater mottok i 2015. Ifølge statistikk fra disiplinærutvalget, har antall klager økt med 31 % fra 2013 til 2015. Misnøye med for høye salærkrav går igjen på...

les mer

FULL OMGJØRING I KRAV OM TILBAKEBETALING FRA NAV

Vår klient mottok dagpenger fra NAV i perioden etter at han mistet jobben. Vår klient er polsk, og hadde jobbet i turnus før han mistet jobben. I perioden han ikke var på jobb var han bosatt i Polen. Det følger av folketrygdloven § 4-2 at man må oppholde seg i Norge...

les mer